Har någon närstående gått bort och det är du som fått ansvaret för att anordna begravningen? Det allra vanligaste och även enklaste alternativet är då att kontakta en begravningsbyrå som kan hjälpa dig. Många instanser måste kontaktas för att ordna med...