En bra luftavfuktare

En luftavfuktare förhindrar problem såsom mögel, röta och dålig lukt i hus.

Principen för en luftavfuktare är den samma som när du tar något kallt ur kylen till exempel en läskflaska och placerar den på ett bord i ett varmt rum. På utsidan av flaskan kommer det då att bildas kondens. Om rummet är tillräckligt fuktigt kan det efter ett tag ha bildats en lite pöl under flaskan. Samma sak kan observeras på kallvattenledningar i ett varmt och fuktigt badrum till exempel. Detta beror på att luft som kyls ner avger fukt.
Luftavfuktaren ser därför till att kondensera fukten i luften på en kylig yta.

En fläkt drar in luften över en kall rörslinga, varvid fukt kondenseras och droppar ner i en behållare. Sedan får den avfuktade luften passera över en varm rörslinga och värms då upp igen.
Det är samma princip som används av en luftkonditioneringsapparat för att kyla luften. Dock befinner sig den varma rörslingan i detta fall utanför rummet eller huset som ska kylas.