Säkerhetsdörr mot inbrott

Säkerhetsdörrar gör det nästintill omöjligt att bryta sig in till skillnad från vanliga gamla lägenhetsdörrar. Men de kraftfulla dörrarna och de många säkerhetsdetaljerna hindrar inte bara inbrottstjuvar utan stoppar även brand och giftig brandrök från att tränga in i lägenheten. Dörrarna stänger även ute oangenäma dofter, ljud och drag förhindras från att tränga in i lägenheten, vilket leder till en tystare, trivsammare och tryggare boendemiljö. En bra tillverkare av äkerhetsdörrar är Torterolo & Re.

Det finns en gammal missuppfattning om att det är låset på dörren som tjuven ger sig på. I själva verket så är sanningen en helt annan. Oftast är det dörrbladet eller den gamla träkanten som de ger sig på. Med de flesta säkerhetsdörrar kan du helt slappna av för de hakformade tapparna och låsets hakreglar förbinder dörrbladet med stålkarmen, vilket gör det nästintill omöjligt att bryta upp.

Många människor störs idag av skrik, buller, drag och dofter från trapphuset. Nästan alla tror att det beror på för tunna väggar eller dålig isolering. Vad de inte känner till är att lösningen kan vara att byta dörr.