Varierande och utmanande arbete med säkerhet i fokus

Erfarna trädfällare jobbar med säkerhet i fokus. Det är ett fantastiskt arbete, men det är mycket som kan gå fel om man inte är förberedd och vet vad man sysslar med. Trädfällning kräver omsorgsfull planering samt gedigen kunskap – som belöning lär man sig dagligen något nytt. 

Säkerheten måste prioriteras

Trädfällning är ett fantastiskt arbete som var dag innebär nya utmaningar och eftersom inget träd och ingen trädfällning är det andra likt får man också dagligen nya erfarenheter. Spännande och kul är det alltid men respekt är en förutsättning och att man inser vikten av planering och att prioritera säkerhet. Säkerhetstänket måste omfatta en själv,  omgivingen och jobbet  – det är mycket som ska tas med i beräkningen. En erfaren trädfällare begår sällan ett misstag – det kan kosta honom mycket när det gäller intäkter och inte minste potentiella kunder; ryktet är viktigt att ha intakt.

Olycksfall – ofta ingen slump

Säker Skog  påpekar att olyckor endast i undantagsfall  har sitt ursprung i en slump. Det innebär att olycksfall i de allra flesta fall kan undvikas. Det första steget är att arbeta för att riskmedvetenheten och säkerhetstänket ökar både hos individen och i grupp. Säker Skog har också utformat en generell strategi för att undvika olyckor.

  • Ökat riskmedvetande och säkerhetstänkande
  • Planering och strategi
  • Förbättrad arbetsteknik: ökad kunskap och tillämpning av säkra arbetsmetoder
  • Organisation, sammarbete och teknik:  tillgång till tekniska resurser och hjälpmedel, informationskällor och kommunikationsmedel samt skyddsutrustning

Koncentration och omsorgsfull planering

Ingen trädfällning är den andra lik – därför måste man alltid planera med fräscha ögon och vara uppmärksam. Det finns mycket att tänka på; Husqvarna sammanfattar de mest  grundläggande reglerna. Börja med omgivningen och skapa ett säkerhetsavstånd fritt från utomstående.  Tänk också på vindstyrka, vindriktning och markens lutning, hinder (byggnader etc) som kan påverka trädfällningen. Kvista och röj runt trädet vid behov. Förtsätt med att studera trädet och planera trädfällningen. Försök att avgöra den naturliga fällriktningen, träslag och om trädet är skadat på något vis. Försök förutsäga om torra grenar kan falla ned  eller andra problem som kan uppstå. Måste man så går det att ”tvinga” träd i fel riktning men den gylleneregeln är att det alltid är säkrast att fälla träd i dess naturliga fällriktning.